βρες οτι θελεις εδω μεσα

28.10.09

6 Twitter Tools to Share Photos or Videos

 Hi there again,
i found through friendfeed a very nice post that offers tools for sharing pictures more easily. It's all about add-ons or tiny applications for your browser. Check it out! 
I've got Power Twitter, it looks gantastic

6 Twitter Tools to Share Photos or Videos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου